Technische Advies Commissie

Technische Advies Commissie

De voornaamste functie van de Technische Advies Commissie (TAC) is het uitbrengen van advies aan de Vako en het watersportverbond over wijzigingsvoorstellen in de klassevoorschriften.

Daarnaast organiseert de TAC i.s.m. de klassecontroleurs de metingen op het NK.
Verder is de TAC aanspreekpunt voor leden als zij technische vragen hebben over de Valk.

Leave a comment

You are commenting as guest.

Inlog (2)