Geregistreerde Valk meetbrieven bij Watersportverbond

Geregistreerde Valk meetbrieven bij Watersportverbond

Een wedstrijd Valk dient geregistreerd te zijn als een ‘actieve’ wedstrijdboot. De inschrijver die de Valk die opgeeft bij een wedstrijd dient op de lijst geldige meetbrieven van het watersportverbond vermeld te staan.

Om ervoor te zorgen dat de boten blijvend aan de klassenvoorschriften voldoen, organiseert het watersportverbond, in overleg met de klassenorganisatie periodieke controles. 

De opbrengst van de (boot)registratie dient onder meer voor het actueel houden van het schependossier, het controleren van schepen en het onderhouden van klassenvoorschriften. Het Watersportverbond berekent een techniektoeslag in de jaarlijkse verlengingskosten van het certificaat (registratie) indien het extra werk verricht. Dit geldt in de meeste gevallen voor de nationale klassen. 

De Valk certificaathouders dragen met hun registratie bij aan periodieke controles (deels in overleg met de KO´s), infrastructuur en de organisatie van Verbondsmeters en metingen, opleidingen begeleiding en coördinatie inzake klassencontroleurs, promotie voor de wedstrijdklassen (bijv. HISWA, internet etc.), uitvoering klassenbeleid (o.a. bestuurlijke zaken) en het bijhouden van het actieve bootregister. 

De techniektoeslag vormt een bijdrage aan onder meer de extra boottechnische zaken (o.a. het werk van de Technische Commissie Wedstrijdzeilen), klassenreglementen en voorschriften, certificaathoudersregistratie en bijeenkomsten, archief bootbestand, structuur van (her)metingen, klassenmeters/controleurs en afgifte certificaten.

Is een boot met een geldige certificaat eenmaal geregistreerd dan vindt er elk jaar automatisch een verlenging plaats, tenzij voor 1 december in het voorafgaande jaar de registratie is opgezegd. 

Gerelateerde artikelen

Leave a comment

You are commenting as guest.

Inlog (2)