Tekeningen onderdelen Valk

Foto boek Jan van Wijngaarden, genomen in Bruijnzeel fabriek.

Tekening spischootsysteem met schietboom en barberhaulers Spischootsysteem

 Mastbeslag

 Mastspoorstoel

 Giekbeslag

Een handgetekende schets van de gaffel door Valkzeiler 831 Henk Top waar de positie van de spruit op aangegeven is. Bij veel valken werd de spruit aan de gaffel bevestigd middels een koperen pijpje diameter inwendig 10 mm door de gaffel. Het pijpje werd aan de uiteinden wat uitgetrompetterd waardoor het gefixeerd bleef in de gaffel. Dit is een eenvoudige maar deugdelijke bevestiging.  Hier kunt u een tekening vinden van Valk rondhouten

Inlog (2)