In memoriam Piet van Buren

In memoriam Piet van Buren (21-02-1929     30-03-2018)
Valk 50 en Valk 498
Zeiler van het eerste uur

In zijn jonge jaren samen met broer Nico, en zus Wil in de 50. In die tijd geen oliegoed, trapeze en andere nieuwlichterij. Dus zeilen met weinig kleren, dan waren ze ook maar snel droog.
Valk 50 werd ingeruild voor de nieuwe valk 498. Daar werd nog jaren in gezeild. Aanvankelijk met broer Nico, maar later ook met dochters, schoonzonen en zelfs met…..kleinkinderen. Kleinkinderen eerst als derde man, maar eenmaal groot genoeg ook als tweede man.
In 1998 won Pieter sr. (69) met kleinzoon Pieter jr. (17) het klasse evenement op de Westeinder. “Ouwe Piet” liet daarbij vele grootheden verbaasd achter zich.
Inmiddels werd er naast zeilen ook veel comité werk verricht samen met zijn maatje Ank. Vele wedstrijdzeilers kennen het Bevernest als comité schip.
De kleinkinderen werden ook nauwgezet gevolgd en mochten als zij dat wilden de valk 498 wel lenen om lekker te zeilen. De valk werd daarvoor zelfs naar het noorden verplaatst. Dichterbij voor de zeilende jongens.
Piet heeft samen met Ank altijd genoten van het contact met zeilers en comitéleden.
Na het overlijden van Ank en de afnemende gezondheid van Piet werden die contacten de laatste jaren minder.

Piet heeft zijn valkenzeil definitief moeten strijken…..in het vertrouwen dat zijn kleinkinderen in de toekomst het zeil op zijn valk weer zullen hijsen.

VAAR-WEL.

Klik hier voor de Rouwkaart.

 

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)