Veel zeilplezier in het nieuwe jaar

Een voorspoedig 2018 toegewenst

Het bestuur wenst iedereen die onze klasse organisatie een warm hart toe draagt een voorspoedig en gezond 2018 toe. Natuurlijk hopen we wederom op een schitterend zeiljaar.

Voorlopig nog even schuren en lakken, wachten op het nieuwe zeilensetje of de aanpassingen doorvoeren die je al zolang wilde doen. Natuurlijk is er al gekeken naar de nieuwe (voorlopige) wedstrijdkalender en zijn de eerste agendablokkades gemaakt of kom je wellicht naar zeilmakerij Molenaar op 27 januari a.s. 

Dit jaar geen jubileum maar wel weer genoeg mooie evenementen in het vooruitzicht met dit jaar de Nederlands Kamioenschappen op de Kaag (sprint) en Heeg (regulier).

Wij hopen iedereen te ontmoeten op de jaarvergadering op 17 maart a.s. in Sneek.

Hartelijke zeilersgroeten,

Mark, Gert Jan, Rutger, Fred, Hette, Sipko en Arjan

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)