Online ALV VAKO 2021

Beste valkenvrienden,

Nu het nieuwe jaar is aangebroken is het ook weer tijd voor de jaarlijkse ALV. Is dit het juiste moment voor zo’n jaarvergadering? Dat kan je je afvragen. Zonder persoonlijk contact, zonder concreet zicht op betere tijden is januari 2021 misschien niet de meest geschikte tijd om dit te doen. Uitstellen van de jaarvergadering naar een moment in de zomer zou dan ook geen onlogische keuze geweest zijn. Anderzijds wil het bestuur graag verslag leggen over het afgelopen jaar en daarvoor gedechargeerd worden. Vandaar dan ook de beslissing om toch in januari een digitale ALV te houden.

Om de verwachtingen te managen zeggen we er graag bij dat het wel een heel andere vergadering zal worden dan u gewend bent. In de eerste plaats: vanuit uw eigen woning via de pc en niet in een zaaltje. Op de tweede plaats: met beperkte interactie en zonder de gebruikelijke vrije parlementaire discussies. We gaan er het beste van maken, voldoen aan de juridische verplichtingen vanuit de statuten en beloven dat we een en ander zullen compenseren met een mooi evenement op het moment dat dat weer kan.

Voor deelname aan de ALV is het nodig dat we uw email en telefoon gegevens correct in de administratie hebben. Vandaar het verzoek zich voor de vergadering aan te melden via de website hier.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Sipko Visser

De agenda van de ALV vindt U hier

De  notulen van de ALV van 25 januari 2020 vindt U hier

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)